خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 73
    بازديد ديروز: 127
    بازديد کل: 97855
بروزرسانی: 29-1-1396
مجله اندیشه جغرافیایی

گروه جغرافیا - مجله اندیشه جغرافیایی  

با ياري خداوند متعال، گروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني دانشگاه زنجان اقدام به راه اندازي فصلنامه « انديشه جغرافيايي» با رويكرد علمي-‍‍ ‍پژوهشي نموده است. لذا بدينوسيله از اساتيد محترم، محققان و پژوهشگران دعوت به عمل مي آيد تا با ارسال مقالات و يافته هاي پژوهشي خود ما را در اين امر ياري فرمايند. اين مجله از مقالات پژوهشي و نتايج تحقيقاتي جديد در همه زمينه هاي جغرافيا و حوزه هاي مربوطه به زبان فارسي يا انگليسي جهت بررسي و چاپ استقبال خواهد نمود  .

آدرس سایت مجله اندیشه جغرافیا             http://geonot.znu.ac.ir

راهنماي تدوين مقالات (PDF)  

صاحب امتیاز: دانشگاه زنجان
مدیر مسئول: دکتر ابوالفضل مشکینی
سردبیر: دکتر سعید جهانبخش
مدیر اجرایی: سعیده اشرفی

مجله اندیشه جغرافیایی طی نامه شماره 843/124 مورخ 26/2/1386 از معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت

اعضاء هیأت تحریریه

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی، رشته و گروه آموزشی

نام دانشگاه

دکتر احمد پوراحمد

استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گروه جغرافیای شهری

دانشگاه تهران

دکتر سعید جهانبخش

استاد اقلیم شناسی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه تبریز

دکتر رضاخوشرفتار

استادیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیا

دانشگاه زنجان

دکتر محمد حسین رامشت

استاد ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه اصفهان

دکتر محمد رضا رضوانی

استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی گروه جغرافیای روستایی

دانشگاه تهران

دکتر علی زنگی‌آبادی

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گروه جغرافیای شهری

دانشگاه اصفهان

دکتر محمد سلیقه

دانشیار اقلیم‌شناسی، گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه خوارزمی

دکتر حسین عساکره

دانشیار اقلیم ‌شناسی گروه جغرافیا

دانشگاه زنجان

دکتر محسن کلانتری

دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری گروه جغرافیا

دانشگاه زنجان

دکتر بهروز محمدی یگانه

استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی گروه جغرافیا

دانشگاه زنجان

دکتر سید ابوالفضل مسعودیان

استاد اقلیم ‌شناسی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه اصفهان

دکتر مهران مقصودی

دانشیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه تهران

دکتر حسین نگارش

دانشیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیای طبیعی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

ناشر: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان- اداره چاپ و انتشار مجلات 
صفحه‌آرایی: شبنم صفی‌لو
طراحی روی جلد: بامشاد یغمایی

مجلات

دانلود فایل

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف
مقاله

شماره
مجله

        9، معصومه حسینلو 1 ، علی طورانی 2                            
توسعه یکپارچه نواحی روستایی و شهری؛ رویکردی فضایی و استراتژیک در نظام
برنامه ریزی سکونتگاهی   
1

 

 

14

1، زهرا اصدقی سراسکانرود 2 ، محمد ولائی 3 حسین فراهانی
بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی از دیدگاه گردشگران
مطالعه موردی: روستای چکان شهرستان مراغه
2

1 ، رقیه شمسی 2 وحید ریاحی
ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح هادی در سکونتگاههای روستایی شهرستان
اسلامشهر
3

1 ، حسن شادمان 2 حسین عساکره
کاربرد روش های آماری در شناسایی رویدادهای فراگیر اقلیمی
4

9، فاطمه جمالی 1 ، حکیمه بهبودی 2 محمد سلیقه
تعیین شاخصهای آسایش اقلیم گردشگری در استان آذربایجان شرقی با استفاده از
مدل TCI
5

ابوالقاسم امیراحمدی 2 ، محمدعلی زنگنه اسدی 1 ، نیاز بلوچی 9 ، محبوبه کوهستانیان 4 ، سارا الهی
ارزیابی پتانسیلهای ژئوتوریسم دامنههای جنوبی مکران)جنوب بلوچستان(
6

1 ، مهسا نوروزیان 2 رضا مستوفی الممالکی
محدودیتهاي عملکردي و کالبدي بافت قدیم سبزوار
ونوع برنامهریزي منطبق جهت بهسازي آن
7

1 ، سید ابوالفضل مسعودیان 2 اسماعیل نصرآبادی
واکاوی روند نیم سده بارش شبکهای پایگاه آفرودیت در ایران
1

 

 

13

1 ، فاطمه صفی 2 بهروز محمدی یگانه
تحلیل عوامل فردی موثر بر گذاران اوقات فراغت خانگی در شهرهای میانی کشور
مطالعه موردی : شهر زنجان
2

9 ، مهین سجادی 1 ، حسین عساکره 2 هوشنگ قائمی
شناسایی تیپهای هوای شهر سقز
3

4، مهدی دوستکامیان 9 ، یداله بلیانی 1 ، علی بیات 2 محمد سلیقه
ارتباط الگوی پیوند از دور نوسانات جوی اقیانوسی نیمکره شمالی - NAO) ( با
خشکسالی های استان فارس
4

9 ، مریم کرمی نژاد 1 ، نوشین رومی نژاد 2 سید منصور شاهرخوندي
تحلیل آماري سینوپتیکی رخدادهاي آستانه دمایی فصل تابستان در غرب کشور
5

1، محمدحسین رامشت حسین غلام
فرایندهاي ژئومورفولوژیك و تأثیر آن ها در بر آورد سیلابها
6

سعیده اشرفی
پهنهبندی چرخههای معنادار بارشهای فوق سنگین سیستان و بلوچستان
7

بهرام نجف پور 3، منیژه کیاني پور
تحلیل همدید الگوهاي پر فشار سیبري و کم فشار سودانی در زمان وقوع پدیده انسو
و ارتباط آن با ناهنجاري بارشهاي جنوب و جنوب غرب ایران
1

 

 

12

1، ابراهیم مسگری 8، سید اسعد حسینی 3 محمود هوشیار
مدلسازي دماهاي حداقل شهرستان ارومیه با استفاده از مدلهاي رگرسیونی خطی
و غیرخطی چندگانه و شبکههاي عصبی مصنوعی
2

احمد مزیدی 3 ، شهاب شفیعی 2 ، رضا ابراهیمی
تعیین نواحی اقلیمی استان های کردستان و همدان با استفاده از روش های آماری
نوین و GIS
3

هوشنگ قائمی 3 ، حسین عساکره 2 ، آذر بیرانوند
تحلیل احتمالاتی رخداد روزانه رودباد جنبحاره بر روی منطقه اقلیمی ایران
4

غلام حسن جعفری1، رحیم غلامحسینی 2، فردین
ارزیابی پتانسیلها و محدودیت های اکوتوریسم روستایی براساس مدل تحلیلی
SWOT )مطالعه موردی: روستای پالنگان(
5

1، رضا برنا 2 ، کبری عزیزی 3 مسعود صفاییپور
بررسی تأثیر عناصر اقلیمی دما و رطوبت بر معماری بافت مسکونی شهر باغملک
6

1، سحر صدر افشاری 2 ، مجید رضایی بنفشه 3 سعید جهانبخش
پهنه بندی سیلاب رودخانه کلقان چای با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS و
هیدروگراف واحد مصنوعی SCS
7

7، محمد صفدری 1، رحمان پارسا 2، امین صفدری 3 احمد پوراحمد
ارزیابی نقش وقف زمین بر شاخص هاي فیزیکی مسکن
)محدوده مورد مطالعه عبدالله آباد ضیابري رشت(
1

 

 

11

1، محسن شایان 2، آسیه حسنی نژاد 3 حمید برقی
سنجش درجه توسعه یافتگی کشاورزي در شهرستان هاي استان فارس با استفاده از روش سیستیماتیک
2

و محمد حسین ناصر زاده5، علی بیات 4، فاطمه قهرمانی 1، آذر بیرانوند 2 ، مهدی دوستکامیان
توزیع فضایی روند تغییرات فصلی و سالانه دما و بارش
)مطالعه موردی: استان خوزستان(
3

اصغر رستم خانی غلام حسن جعفری و
مدیریت منابع آب با رویکردی طبیعت گرایانه
)مطالعه موردی حوضه آبی ایجرود(
4

2 ، مهدی معصومی جشنی 1 حمید حیدری مکرر
عوامل مؤثربر بهبود مشارکت زنان در صندوق اعتبارات خرد روستایی زنان تسهیلگر
)مطالعه موردی: بخش سرچهان، شهرستان بوانات،استان فارس(
5

سمیرا مرادی مفرد 9، قمر عباسی 2، اکبر حسین زاده
GIS ارزیابی الگوی توسعه فضای سبز شهری با استفاده از
6

9، مهناز نصر آزادانی 2 ، حسین کوشکی 1 احمد مزیدی
تحلیل سینوپتیکی بارشهای بیش از 03 - میلیمترشهر خرم آباد از 5333 5332
7

4، محمد صفدری 1، رحمان پارسا 2، امین صفدری 3 حسین حاتمی نژاد
نقش مدیریت شهری در ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی
1

 

 

10

2، لیلا کاظمی محسن کلانتری و
بررسی تطبیقی وضعیت كیفیت زندگی در نواحی شهري
2

حمید حیدری مکرر 2، غزاله احمدی
چالش های ریسک سرمایه گذاری در مناطق روستایی سیستان
3

یوسف قنبری1، محسن شایان 2، علی آقا امرایی
ارزیابی تهدیدها و فرصت های عوامل راهبردی توسعه پایدار توریسم
4

مرتضی نعمتی1، غلامحسین حمیدی 2، رضا صالحی 3
ارزیابی و سطح بندی توسعه یافتگی مناطق شهری بر پایه تکنیک TOPSIS و GIS
5

محسن عباس نیا1، الهه عسگری 7، عیسی ابراهیمزاده 3
شناسایی و ارزیابی دقیق نواحی آب و هوایی استان اصفهان از دیدگاه آسایش اقلیم
گردشگری
6

میرعلی شفیعی عربی 3، فرشاد سوری 2، مجتبی بهرامی
تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی در نواحی شهري
7

2 ، یاسر نظری 3 حمید حیدری مکرر
بررسی چالشهای مدیریتی در روستاهای ایران
1

 

 

9

2 ، محمد جعفری 3 محمد سلمانی مقدم
سنجش وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان با استفاده از مدل
تاکسونومی عددی
2

2 ، محسن شایان 3 احمد تقدیسی
بررسی نقش کشاورزی در توسعه روستایی سکونتگاههای شهرستان زرین دشت با
استفاده از تحلیل عاملی
3

2 ، رضا خوشرفتار 3 منیژه احمدی
ارزیابی توانهاي زمینگردشگري غار کتلهخور زنجان با استفاده از تکنیک SWOT
4

4، دیمن کاشفی دوست 1، مرضیه باقرعطاران 2، عبداله شیخی 3 کرامت اله زیاری
ارزیابی میزان آگاهیهای عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین
شهری
5

4، مهدی حاجیلو 1، مرتضی قنبری 2، بهرام هاجری 3 فضلیه دادورخانی
تحلیلی بر گذران اوقات فراغت جوانان در مناطق روستایی ایران
6

محمد باعقیده1، الهه عسگری 2،
ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی در قطبهای گردشگری جنوب ایران
7

2 ، رحمت الله قاسمی صالح بابری 8 حمید حیدری مکرر
بررسی اثرات طرح صدور سند مالکیت اماکن در توسعه روستایی
1

 

 

8

 

 

2 ، مسلم ترکی 8 غلامعلی مظفری
بررسی روند تغییرات طول فصل رشد در ایران
2

شاهرخ زاده ولی خواجه و فاطمه زاده ولی اکبر اصغری زمانی و
بررسی شاخص های مسکن در مناطق اسکان غیررسمی
3

حسن گنجی و ژیلا سجادی 3 ، فاطمه صفامقدم
تغییر عناصر شهرهای اسلامی در گذار به شهرسازی مدرن
4

صلاح شریفی
نقد و شناخت شناسی طرح سند آمایش استان كردستان در سال 0931 بر اساس مدل
تحلیلی SWOT
5

علی موحد 3، سمیه باوفا 2، آفرین ملکی
بررسی و ارزیابی کاربری اراضی بافت فرسوده شهری
6

محمد رضا عزیز خانی 2، رامین کیامهر 8
کاربرد تکنولوژی لیدار در بازسازی مدل سهبعدی شهری
7

بازدید امروز: 3