قوانین، آئین نامه ها و فرم ها - دانشکده علوم انسانی

دستور العمل ها و آئین نامه ها
 • آیین نامه مقطع کاردانی و کارشناسی
 •  
  فرم های تحصیلات تکمیلی
   
  راهنمای استفاده در سیستم گلستان
   
  اقتصاد
   
  جغرافیا
   
  تاریخ تمدن ملل اسلامی
   
  روانشناسی
   
  علوم ورزشی
   
  حقوق
   
  مدیریت و حسابداری
   
  فلسفه
   
  زبان و ادبیات فارسی
   
  معارف اسلامی
   
  زبان انگلیسی
   


  ارتباط با دانشکده علوم انسانی

  به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید