خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 55
    بازديد ديروز: 91
    بازديد کل: 223134
بروزرسانی: 26-8-1394
کارکنان دانشکده

 

کارمندان دانشکده علوم انسانی لطفا شماره های زیر را با پیش شماره .... - 3305 - 024 شماره گیری نمایید
   تلفن      قسمت مربوطه سمت نام و نام خانوتدگی ردیف
2239 ریاست مدیر اداری و مالی بهرام یارمحمدی 1
2299 ریاست مسئول دفتر دانشکده امیر نجاری 2
4195 معاونت پژوهشی کارشناس پژوهش مهین بیات 3
2406 آموزش کارشناس آموزش عادله رفیعی 4
4191 آموزش مسئول آموزش منصور محمدی 5
2375 آموزش کارشناس آموزش رقیه قاسمی 6
4105 پژوهش کارشناس پژوهش زهرا غفاری 7
4123 آموزش کارمند آموزش اباصلت چراغی 8
4198 آموزش کارشناس آموزش  سودابه محمدی 9
4189 کتابخانه مسئول کتابخانه رزاق خدایاری 10
4118 کتابخانه کتابدار ثریا عشق 11
4188 کتابخانه کتابدار ابوالفتح رستمی 12
4123 سایت رایانه مسئول سایت رایانه بوسف رضائی 13
4125 سایت رایانه کارشناس  سایت رایانه مهین قزلباش 14
4099
   گروه تاریخ       
کارشناس گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
فاطمه عبدی
15
4104
گروه زبان انگلیسی
کارشناس گروه زبان انگلیسی
سمیرا حق گو
16
4106
گروه ادبیات
کارشناس گروه ادبیات
-مجید صدیقیان
17
4103
گروه فلسفه
کارشناس گروه فلسفه
زهرا دوستی
18
4181
گروه روانشناسی
کارشناس گروه روانشناسی
رویا باقری
19
4105
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
اکرم جعفری
2
4098
گروه معارف
کارشناس گروه معارف
نعمت اله صادقی
21
4003
گروه مدیریت
 کارشناس گروه مدیریت
رویا نظری
22
4203
گروه جغرافیا
کارشناس گروه جغرافیا
محمد کاظم جمشیدی
23
4211
گروه جغرافیا
کارشناس گروه جغرافیا
قمر عباسی
24
4200
گروه جغرافیا
کارشناس گروه جغرافیا
اکبر حسین زاده
25
             
 

بازدید امروز: 5