خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 27
    بازديد ديروز: 214
    بازديد کل: 322897
بروزرسانی: 29-11-1397
مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 
مديريت گروه فعلي
نام و نام خانوادگی
02433054102
تلفن
valy.qorban|at]znu.ac.ir
ایمیل
(98)2432283201
فکس
   

مديران گروه قبلي

تلفن
ایمیل
دوره مدیریت
نام و نام خانوادگی
2433054154
j_akhyani[at]znu.ac.ir
1394-1396
2433054186
j_akhyani[at]znu.ac.ir
1391-1394
2433054182
am.hezaveh[at]znu.ac.ir
1388-1391
2433054115
[at]znu.ac.ir
1384-1388
2433054124
[at]znu.ac.ir
1382-1384
2433054102
[at]znu.ac.ir
1378-1382
2433054115
[at]znu.ac.ir
1376-1378
2433054102
[at]znu.ac.ir
1372-1376
شادروان دکتر محمد خالدی
2433054102
[at]znu.ac.ir
1370-1372
دکتر سید احمدرضا خضری

 

بازدید امروز: 2