خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 111
    بازديد ديروز: 108
    بازديد کل: 118546
بروزرسانی: 14-5-1394
مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی

 

 
مديريت گروه فعلي
نام و نام خانوادگی
0241-5154154
تلفن
golmakan110@yahoo.com
ایمیل
(98)241-2283201
فکس
   

مديران گروه قبلي

تلفن
ایمیل
دوره مدیریت
نام و نام خانوادگی
241-5154186
j_akhyani[at]znu.ac.ir
1391-1394
241-5152299
am.hezaveh[at]znu.ac.ir
1388-1391
241-5154115
[at]znu.ac.ir
1384-1388
241-5154124
[at]znu.ac.ir
1382-1384
241-5154102
[at]znu.ac.ir
1378-1382
241-5154115
[at]znu.ac.ir
1376-1378
241-5154102
[at]znu.ac.ir
1372-1376
شادروان دکتر محمد خالدی
241-5154102
[at]znu.ac.ir
1370-1372
دکتر سید احمدرضا خضری

 

بازدید امروز: 9