خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

گروههای آموزشی

آمار سايت

    بازديد امروز: 9
    بازديد ديروز: 135
    بازديد کل: 141305
بروزرسانی: 20-9-1396
دروس گروه معارف اسلامی

 

 

برنامه دروس معارف اسلامی ویژه دانشجویان
(کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته)

 

ردیف

گرایش

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پیش نیاز

تعداد واحد الزامی

1

مبانی نظری اسلام
4 واحد(64 ساعت نظری)

*1. اندیشه اسلامی 1 (مبدأ و معاد)

001-11-99

2

-

 

4

*2. اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

002-11-99

2

اندیشه اسلامی1

*3. انسان در اسلام

003-11-99

2

-

4. حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

004-11-99

2

-

2

اخلاق اسلامی
2 واحد(32 واحد نظری)

1. فلسفه اخلاق
(با تکیه بر مباحث تربیتی)

001-12-99

2

-

2

* 2. اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

003-12-99

2

-

*3. آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

002-12-99

2

-

4. عرفان عملی در اسلام

004-12-99

2

-

3

انقلاب اسلامی
2 واحد(32 ساعت نظری)

* 1. انقلاب اسلامی ایران

001-13-99

2

-

2

2. آشنایی با قانون اساسی

002-13-99

2

-

3. اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

003-13-99

2

-

4

تاریخ و تمدن اسلامی
2واحد(32 ساعت نظری)

*1. تاریخ تحلیلی صدر اسلام

002-14-99

2

-

2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

9914001

2

-

*2. تاریخ امامت 003-14-99 2 -

5

آشنایی با منابع اسلامی
2 واحد (32 ساعت نظری)

*1. تفسیر موضوعی قرآن

001-15-99

2

-

2

*2. تفسیر موضوعی نهج البلاغه

002-15-99

2

-

6

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
2 واحد (32 ساعت نظری)

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

024-32-13

2

-

2

7

دانش خانواده و جمعیت*

دانش خانواده و جمعیت

9917007

2

-

2

 

توضیح:
.دروس الزامی برای مقطع کارشناسی در مجموع گرایشهای پنج گانه 14 واحد از 36 واحد پیشنهادی است.

.دانشجویان از 8 واحد پیشنهادی در گرایش مبانی نظری اسلام 4 واحد، از 8 واحد در گرایش اخلاق اسلامی 2 واحد،از 6 واحد در گرایش انقلاب اسلامی 2 واحد،از 6 واحد در گرایش تاریخ و تمدن اسلامی 2 واحد از 4 واحد در گرایش آشنایی با منابع اسلامی 2 واحد و دانش خانواده 2 واحد را بر می گزینند.

.برای انتخاب درس اندیشه اسلامی 2، گذراندن معارف اسلامی یک (اندیشه های اسلامی یک) الزامی است.

*درس دانش خانواده وجمعیت به عنوان درس 2واحدی اجباری جایگزین درس "جمعیت وتنظیم خانواده "گردیده است که گذراندن این درس برای دانشجویان ورودی مهرماه 92 به بعد الزامی است.

برنامه دروس عمومی معارف اسلامی
(رشته های تحصیلی دوره های کاردانی)

ردیف

گرایش

نام درس

شماره درس

تعداد واحد

پیش نیاز

تعداد واحد الزامی

1

مبانی نظری اسلام
2 واحد(32 واحد نظری)

*1. اندیشه های اسلامی 1 (مبدأ و معاد)

001-11-99

2

-

 

2

*2. اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت)

002-11-99

2

اندیشه اسلامی1

*3. انسان در اسلام

003-11-99

2

-

4. حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

004-11-99

2

-

2

اخلاق اسلامی
2 واحد(32 واحد نظری)

1. فلسفه اخلاق
(با تکیه بر مباحث تربیتی)

001-12-99

2

-

2

* 2. اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

003-12-99

2

-

*3. آیین زندگی (اخلاق کاربردی)

002-12-99

2

-

4. عرفان عملی در اسلام

004-12-99

2

-

3
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
024-32-13
2
-
2

توضیح:
1. دروس الزامی در مجموع گرایشهای پنج گانه در دوره کاردانی به ارزش 4 واحد از 16 واحد یشنهادی فوق خواهد بود.
2. دانشجویان از 8 واحد پیشنهادی در گرایش مبانی نظری اسلام 2 واحد در گرایش اخلاق اسلامی 2 واحد را بر می گزینند.

بازدید امروز: 2