خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 39
    بازديد ديروز: 41
    بازديد کل: 255609
بروزرسانی: 7-12-1395
معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی

                         معاون پژوهشی : دکتر مسعود بیات
رشته تحصیلی:تاريخ تمدن اسلامي
تلفن: 33054240
فاکس:32283201-024
masoud.bayat@znu.ac.irایمیل:

  * اولویتهای پژوهشی فناوری کشور

 

معاونان دوره های پیشن

رديف نام و نام خانوادگي دوره تصدي رشته تحصيلي
از تاريخ تاتاريخ
6 فریده وجدانی 91.11.30 95.12.1 زبان و ادبیات فارسی
5
محسن جاهد 89.11.6 91.11.29 فلسفه و کلام اسلامی
4
عباس یزدانی 87.11.5 89.11.5 فلسفه غرب-دین
3
حسین عساکره 85.8.21 87.11.4 جغرافیای طبیعی
2
عبدالحسین سرامی 83.4.16 85.8.20 زبان و ادبیات فارسی
1
سحرکاوندی 82.8.26 83.4.15 فلسفه و کلام

بازدید امروز: 2