بروزرسانی: 1-8-1400
مربیان بدمینتون بانوان

 

نام و نام خانوادگی

الناز محمدی

درجه مربیگری 1
درجه داوری 3
سابقه فعالیت 26 سال

 

نام و نام خانوادگی

ملیکا مکملی

درجه مربیگری 3
درجه داوری -
سابقه فعالیت 12 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 5