از همکاران بازنشسته مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تقدیر به عمل آمد
آقایان مهران غریبه و رحمان یوسفی همکاران تربیت بدنی بازنشسته گردیدند. آرزوی سلامتی وکامیابی برای ایشان
ارسال شده در مورخه: 03-02-1403