خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 4-8-1400
مربیان والیبال بانوان

 

نام و نام خانوادگی

 

سعیده اشرفی

درجه مربیگری 1
درجه داوری 1
سابقه فعالیت 25 سال

 

نام و نام خانوادگی

 

زهرا ایده لویی

درجه مربیگری 2
درجه داوری 2
سابقه فعالیت 15 سال

 

نام و نام خانوادگی

 

رقیه مصطفوی

درجه مربیگری 2
درجه داوری 1
سابقه فعالیت 15 سال

 

نام و نام خانوادگی

 

قمر عباسی

درجه مربیگری 3
درجه داوری 3
سابقه فعالیت 20 سال

 

نام و نام خانوادگی

 

شبنم سیلاطانی

درجه مربیگری 3
درجه داوری 3
سابقه فعالیت 20 سال

 

 

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 4