خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 1-8-1400
مربیان شنا بانوان

 

نام و نام خانوادگی

 

 مرجان جسمانی

درجه مربیگری 2
درجه داوری 3
سابقه فعالیت 22سال

 

نام و نام خانوادگی

 

سحر ندرلو

درجه مربیگری 3
درجه داوری -
سابقه فعالیت -

 

 

نام و نام خانوادگی

ف.محمدی

درجه مربیگری 2
درجه داوری 3
سابقه فعالیت 21 سال

 

 

نام و نام خانوادگی

 

نگین جوادی

درجه مربیگری 3
درجه داوری -
سابقه فعالیت 19 سال

 

 

بازدید امروز: 3