بروزرسانی: 1-8-1400
بسکتبال

 

نام و نام خانوادگی

دکتر آقاعلی قاسم نیان

درجه مربیگری 2
درجه داوری 2
سابقه فعالیت 20 سال

 

نام و نام خانوادگی

وحید داغدار

درجه مربیگری 3
درجه داوری -
سابقه فعالیت 8 سال

 

 

 

 

 

بازدید امروز: 4