خانه :: اساتید :: اخبار

اخبار و اطلاعیه ها

اکانت های جدید سامانه ارائه و مدیریت دروس (zcs)

اکانت های سامانه ارائه و مدیریت دروس (zcs.znu.ac.ir) برای دانشجویان ورودی سال ۹۵ تعریف شد.  (19-7-1395)

تعریف اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی سال ۹۵

اکانت اینترنت و شبکه دانشجویان ورودی سال ۹۵ تعریف شد.  (5-7-1395)

راه اندازی درایو ابری

راه اندازی درایو ابری برای کاربران ایمیل دانشگاه زنجان  (21-6-1395)

راه‌اندازی مخازن لینوکس در دانشگاه

راه‌اندازی مخازن لینوکس‌های CentOS و Ubuntu در دانشگاه  (22-3-1395)


راهنما