خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 16-7-1398
میزان و نحوه جریمه تاخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟

در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت نشود: به ترتیب زیر عمل خواهد شد.

الف) : جریمه نقدی برای دانشجویان و کارکنان مبلغ 800 ریال برای هر جلد کتاب برای هر روز تاخیر می‌باشد.

ب): جریمه نقدی برای اعضای هیات علمی مبلغ 1500 ریال برای هر جلد کتاب برای هر روز تاخیر می‌باشد.

ج): در مورد کتاب‌های رزرو، برای هر روز تاخیر 2000 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره: عواید حاصل از جریمه دیرکرد صرف امور کتابخانه می‌شود.

بازدید امروز: 5