خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 12-5-1394
چه مدارکی از کتابخانه به امانت داده نمی‌شود؟

الف): کتاب‌های مرجع

ب): کتاب‌های گران‌بها و نفیس، آثار خطی، چاپ‌های قدیمی و ...

ج): نشریات ادواری، پایان نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و ...

د): مواد غیرچاپی مانند فیلم، اسلاید، دیسک فشرده نوری، نقشه و ...

تبصره 1: نسخه کپی موارد الکترونیکی در صورت نبودن منع قانونی قابل امانت می‌باشد.

تبصره 2: تهیه زیراکس و یا نسخه مکرر( به جز پایان نامه ها، طرحهای پژوهشی و مواد الکترونیکی) با رعایت مقررا

بازدید امروز: 3