خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 12-5-1394
دستیابی به پایان‌نامه‌ها چه شرایطی دارد ؟

طلاعات کتابشناختی پایان نامه‌ها از طریق پایگاه جستجوی منابع  قابل دسترسی می‌باشند و مراجعه کننده با ارائه کارت شناسایی می‌تواند از مدارک موجود در محل استفاده نماید. تهیه زیراکس و یا نسخه مکرر از پایان‌نامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و مواد الکترونیکی (نسخه اصلی) طبق مقررات امکان پذیر نمی‌باشد.

پایان‌نامه‌های موجود بر اساس نام دانشکده و سپس به ترتیب نظام رده‌بندی خاص خود در قفسه‌ها مرتب شده‌اند. به گونه ای که مراجع به راحتی می‌تواند از طریق مراجعه به نام دانشکده و یا شماره مورد نظر مدرک خود را بیابد.

بازدید امروز: 2