خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 12-5-1394
نظام رده بندی کتابخانه چیست و شیوه استفاده از آن چگونه است؟

 بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره ( (LCمی‌باشد. این طرح متشکل از 21 رده در قالب حروف الفبای انگلیسی می‌باشد و در حال حاضر از 26 حرف الفبا حروف I,O,W,X,V در این رده بندی به کار نمی‌رود و برای گسترش‌های آینده ذخیره شده اند. این نظام، موضوعی و ساختار آن به صورت سلسله مراتبی از کل به جز است و حروف بزرگ در کنار رده اصلی برای رده‌های فرعی به کار می‌رود . همچنین برای تقسیمات فرعی از اعداد صحیح استفاده می‌شود.

مثال: D برای تاریخ

DA تاریخ بریتانیا

DA 331 هنری هشتم

با مراجعه به جدول راهنمای کلی این رده بندی به راحتی می‌توان از منابع استفاده نمود.

تبصره: شیوه اداره مخزن كتابخانه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به صورت قفسه باز است یعنی كاربران می‌توانند به مخزن كتابخانه مراجعه نمایند و كتابهای مورد نیاز خود را بیابند.

بازدید امروز: 3