خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 7-10-1399
ریاست کتابخانه

دکتر پرویز احمدی

پست الکترونيکی
p.ahmadi@znu.ac.ir 

     آدرس اینترنتی
http://www.znu.ac.ir/members/ahmadi-parviz

تلفن

024-32283253
024-33052323

فکس

024-32283253

بازدید امروز: 3