خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 26-6-1394
بخش امانت کتابخانه

هسته اصلی کتابخانه مرکزی دانشگاه تحت عنوان کتابخانه دانشکده کشاورزی در سال 1354 پايه ريزی شده بود تا اينکه در سال 1370 به عنوان کتابخانه مرکزی دانشگاه زنجان تغيير نام داد و در حال حاضر اين کتابخانه با فراهم آوری کتب و مجلات فارسی و غير فارسی و سازماندهی و مجموعه سازی آنها طبق استانداردها و ضوابط بين المللی پاسخگوی نيازهای اطلاعاتی اعضای هيات علمی، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلی می باشد.

                                    

 

وظيفه بخش امانت نگهداری و امانت دهی مجموعه کتابهای کتابخانه به اعضای دانشگاه می باشد. در اين بخش کتب فارسی و غیر فارسی که جزء کتابهای مرجع نبوده و قابلیت امانت دارند، طبق ضوابط و آئين نامه استفاده از کتابخانه امانت داده می شوند. افراد پس از عضويت در کتابخانه مرکزی می توانند از این مجموعه استفاده نمایند. این بخش علاوه بر امانت و تحویل کتابها،وظیفه تسویه حساب دانشجویان و اساتید و کارمندان را از کتابخانه مرکزی داشته و افراد جهت تسویه حساب با کتابخانه مرکزی باید به این بخش مراجعه نمایند.  

                        

                        

                        

 

بازدید امروز: 3