خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 10-5-1394
خدمات فنی کتابخانه

سازماندهی، فهرست نویسی و طبقه بندی کتب کتابخانه اعم از فارسی و غیر فارسی با روش طبقه بندی کتابخانه کنگره (L . C) با استفاده از فناوری های موجود مانند لوحهای فشرده کتابشناسی و اینترنت و همچنین سازماندهی پایان نامه های دانشجویان دانشگاه زنجان و طرحهای پژوهشی وظیفه این بخش است. علاوه بر آن آماده سازی و برگه آرائی منابع سازماندهی شده از دیگر فعالیتهای این بخش است. از فعالیتهای دیگر که در این بخش انجام می گیرد عبارتند از ورود اطلاعات، تصحیح اطلاعات، ثبت کتب و ... که توسط برنامه نرم افزار کتابخانه ای (نوسا) انجام می گیرد. بارکدگذاری کتب سازماندهی شده جهت استفاده با نرم افزار میز امانت کتابخانه که به صورت مکانیزه می باشد. که با این نرم افزار آمار کاملی از میزان استفاده کنندگان و نوع کتابهای پر استفاده و دریافت و تاخیر را نشان داده می شود.
همچنین با توجه به طرح جامع کتابخانه های دانشگاه زنجان تمام مراحل سازماندهی، فهرستنویسی و طبقه بندی و ... کتابخانه های دانشکده ها هم در این بخش انجام می گیرد.

                                       

                                       

بازدید امروز: 3