خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 16-7-1398
پایگاههای اطلاعاتی لاتین

کاربران محترم، با توجه به  عدم اشتراک پیوسته و تغییر نحوه اشتراک و استفاده از پایگاه‌های زیر، جهت آگاهی از آخرین اطلاعات موجود در این زمینه با واحد اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی (داخلی 2630) یا مسئولین کتابخانه‌های دانشکده‌ها تماس بگیرید.

موضوع

نام پایگاه

آدرس

 

تمام رشته‌ها

 

Elsevier

www.sciencedirect.com

Springer &Kluwer

www.link.springer.com

Oxford

www.oxfordjournals.org

Cambridge

www.journals.cambridge.org/action/login

Proquest

www.proquest.co.uk

Taylor & Francis

www.tandfonline.com

Wiley Interscience

www.onlinelibrary.wiley.com

Nature

www.nature.com/nature/index.html

شيمي و مهندسي شيمي

ACS

www.pubs.acs.org

RSC

www.rsc.org

 

فیزیک، فیزیک پزشکی، فیزیک دریا

AIP

www.journals.aip.org

APS

www.publish.aps.org

IOP

www.iop.org/EJ

مهندسی مکانیک

ASME

www.asmedigitalcollection.asme.org/journals.aspx

مهندسی عمران

ASCE

www.ascelibrary.org/journals/all_journal_titles

آمار،آموزش، اقتصاد، تاریخ،تجارت،  جامعه شناسی، جغرافیا،حقوق، روانشناسی،      زبان و ادبیات،  علوم سیاسی،   فلسفه،      امورمالی، مذهب

 

 

Jstor

 

www.jstor.org

علوم انسانی

Sage

www.online.sagepub.com

مهندسی برق

IEEE

www.ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp

 

علوم دامی و دامپروری

CABI-Animal Health &Production Compendium

www.cabi.org/ahpc

آبزی پروری

CABI-Aquaculture Compendium

www.cabi.org/ac

کشاورزی

CABI-CABAbstracts &Fulltex

www.cabdirect.org

حفاظت از محصولات کشاورزی

CABI-CropProtection Compendium

www.cabi.org/cpc

جنگلداری

CABI - Forestry Compendium

www.cabi.org/fc

انجمن‌های کشاورزی

BioOne

www.bioone.org

رياضيات

 

MathSciNet

www.ams.org/mathscinet

Zentralblatt

www.zentralblatt-math.org

مدیریت و صنایع و رشته‌های مرتبط

Emerald

www.emeraldinsight.com

هنر، معماری ، ادبیات

JURN

www.jurn.org

علوم، علوم انسانی، علوم اجتماعی، کشاورزی، هنر

Taylor  & Francis

www.tandfonline.com

زیست شناسی ، فیزیولوژی ، ایمنی شناسی

JOVE

www.jove.com

دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی

Scientific Research

www.scirp.org/journal

دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی

doaj

www.doaj.com

بازدید امروز: 2