خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 10-5-1394
بخش اداری کتابخانه

کنترل و هماهنگی امور مربوط به دبیرخانه و تایپ نامه‌های اداری و آموزشی، تایپ و ثبت نامه‌های داخلی، ثبت نامه‌های ارسالی، ارسال و دریافت نامه‌ها از طریق اتوماسیون، تحویل نامه‌های مربوطه به بخش‌ها، ثبت، پرینت و توزیع گواهی‌های آموزشی از وظایف بخش دبیرخانه است.

بازدید امروز: 2