بروزرسانی: 28-5-1394
سال 92

-

بعد ورزش همگانی

عنوان برنامه

توسعه ورزش همگانی و درون دانشگاهی

ردیف

شرح فعالیت براساس برنامه

جمعیت تحت پوشش هربرنامه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

دختر

پسر

1

اجرای مسابقات جشنواره ورزشهای همگانی

181 نفر

250 نفر

اردیبهشت و خرداد ماه

سالن شماره 1 و2 ومحوطه خوابگاهها

2

گلگشت امند به تهم

32 نفر

---

اردیبهشت ماه

زنجان

3

گلگشت سنبله

35 نفر

----

اردیبهشت ماه

زنجان

4

ماری (کژقیم)

----

40 نفر

فروردین ماه

تهران

5

ساولی داغ ماهنشان

----

38 نفر

اردیبهشت ماه

اردبیل

6

جنگل نوردی

----

30 نفر

اردیبهشت ماه

تهران-مازندران

7

سندان ابهر

----

35 نفر

خردادماه

ترکیه

8

دریاچه کردآباد

----

39 نفر

خردادماه

خلخال

9

اسپیلت مازندران

----

32 نفر

مردادماه

زنجان

10

دوشاخ به طارم

----

10 نفر

فروردین ماه

مازندران

11

شورچای حلب

-----

8 نفر

اردیبهشت ماه

زنجان

12

آبشار هشترخان

----

15 نفر

اردیبهشت ماه

زنجان

13

کوه سهند تبریز

 

12 نفر

خردادماه

زنجان

12

جنگل نوردی

----

15 نفر

مردادماه

زنجان

 

علم کوه مازندران

----

14 نفر

شهریورماه

 

15

اجرای ورزش صبحگاهی بمناسبت هفته خوابگاهها

80 نفر

----

اردیبهشت ماه

خوابگاه دختران

16

آموزش شنا

---

80 نفر

اردیبهشت و خردادماه

استخر حجاب

17

برگزاری کلاسهای والیبال-فوتسال-دوومیدانی-فوتبال دستی-هندبال-ایروبیک-رزمی-تنیس روی میز-بدمینتون-بسکتبال-بدنسازی-شطرنج-آمادگی جسمانی- پیلاتس

*

*

طول ترم

سالن شماره 1 و2

18

شرکت در مسابقات جام رمضان و جشنواره حورا و مسابقات مناطق

20 نفر

26 نفر

مرداد ماه و شهریورماه

سالن های سطح شهر و همدان

19

جمع کل

348 نفر

644 نفر

-----

-----

 

 

 

 

عنوان برنامه

توسعه ورزش همگانی و درون دانشگاهی

ردیف

شرح فعالیت براساس برنامه

جمعیت تحت پوشش هربرنامه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

دختر

پسر

1

اجرای مسابقات جشنواره ورزشهای درون دانشگاهي

182 نفر

192 نفر

مهر  و آبان ماه

سالن شماره 1 و2 ومحوطه خوابگاهها

2

گلگشت جداقيه سي

23 نفر

---

 

زنجان

3

گلگشت درياچه كردآباد

25 نفر

----

 

زنجان

4

گلگشت گمان-شيرمشه

----

40 نفر

 

زنجان

5

پياده روي نئور سوباتان

---

35 نفر

 

اردبيل

6

جنگل نوردي ماسوله

----

28 نفر

 

ماسوله

7

دوشاخ

----

30 نفر

 

زنجان

8

جنگل نوردي

----

8 نفر

 

ماسوله

9

آق داغ خلخال

----

10 نفر

 

خلخال

10

برگزاری کلاسهای والیبال-فوتسال-دوومیدانی-فوتبال دستی-هندبال-ایروبیک-رزمی-تنیس روی میز-بدمینتون-بسکتبال-بدنسازی-شطرنج-آمادگی جسمانی- پیلاتس

*

*

طول ترم

سالن شماره 1 و2

11

برگزاري مسابقات جام شهداي دانشگاه وگراميداشت 16 آذر

(فوتسال-واليال)

----

83 نفر

آبان و آذر

سالن 1

12

جمع کل

230 نفر

426 نفر

-----

-----

 

 

بعد ورزش قهرمانی (در 6 ماهه دوم سال 92)

عنوان برنامه

توسعه ورزش همگانی و درون دانشگاهی

ردیف

شرح فعالیت براساس برنامه

جمعیت تحت پوشش هربرنامه

تاریخ برگزاری

مکان برگزاری

دختر

پسر

1

اعزام تيم بسكتبال به مسابقات مناطق

12 نفر

(مقام سوم)

12 نفر

(مقام اول)

آذر ماه

قزوين

2

اعزام تيم تكواندو  به مسابقات مناطق

4 نفر

---

آذر ماه

قزوين

3

ميزباني مسابقات واليبال فيزو

12 نفر

(مقام سوم)

----

بهمن ماه

زنجان

4

اعزام تيم شنا به مسابقات مناطق

5 نفر

(مقام دوم انفرادي)

----

اسفند ماه

همدان

5

اعزام تيم كشتي به مسابقات مناطق

----

10 نفر

( 1مقام اول+ 2 مقام دوم + 2 مقام سوم)

اسفند ماه

كرملنشاه

6

اعزام تيم تنيس روي ميز به مسابقات مناطق

----

4 نفر

اسفند ماه

همدان

 

 

بازدید امروز: 2