ثیت نام جشنواره بهاره و گرامیداشت هفته خوابگاه ها آغاز شد
دانشجویان دختران و پسرانجشنواره بهاره و هفته خوابگاهها - برادران

رشته ورزشی

تاریخ برگزاری

ساعت شروع مسابقه

مکان برگزاری

پرتاب توپ بسکتبال

3 اردیبهشت ماه

18

سالن ورزشی رعد

فوتبال دستی

10 اردیبهشت ماه

18

سالن ورزشی رعد

طناب کشی

17 اردیبهشت ماه

18

سالن ورزشی رعد

آمادگی جسمانی

24 اردیبهشت ماه

18

سالن ورزشی رعد

دارت – شطرنج – مچ اندازی

25 اردیبهشت ماه

18

محوطه خوابگاه برادران

بازی کامپیوتری(فوتبال)

31 اردیبهشت ماه

18

سالن ورزشی رعد

همراه با اهدای جوایز به نفرات برتر

شماره تماس جهت هماهنگی : 33052779

جشنواره بهاره و هفته خوابگاهها - خواهران

 

رشته ورزشی

تاریخ برگزاری

ساعت شروع مسابقه

مکان برگزاری

طناب کشی  و پرش با گونی

11 اردیبهشت ماه

18

سالن ورزشی آفتاب

فوتبال دستی

18 اردیبهشت ماه

18

محوطه خوابگاه فاطمیه یک

ورزش عصرگاهی همراه با قرعه کشی

24  اردیبهشت ماه

18

محوطه خوابگاه فاطمیه یک

دارت  و طناب زنی

25  اردیبهشت ماه

18

محوطه خوابگاه فاطمیه یک

پرتاب توپ بسکتبال

1  خرداد ماه

18

سالن ورزشی آفتاب

شماره تماس جهت هماهنگی : 33052862

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارسال شده در مورخه: 25-01-1403