خانه :: اساتید :: اخبار
اسامی اعضای تیم های فوتسال کارکنان دانشگاه و زمانبندی(دهه مبارک فجر)
اسامی اعضای تیمهای فوتسال کارکنان دانشگاه (دهه مبارک فجر) 1402اسامی اعضای تیمهای فوتسال کارکنان دانشگاه (دهه مبارک فجر)  1402

استقلال

آزادی

جمهوری

اسلامی

ایران

1- احمد نقیلو

2- حسین حاجی میری

3-  مصطفی احمدی

4- محمدرضا نجفی

5- حسن اسلامی

6-  حسین باقری

7- محمد رسولی

1- موسی زلفخانی

2- مجید خسرونیا

3- سعید اوجاقلو

4- مجید خدائی

5- امیر رضا بهروزی

6- حسین قزلباش

7- رضا اوجاقی

1 رجب قره جلو

2- پیمان نجفی

3- سعید تیموری

4- جمال محب الهی

5- پرویز حسنی

6- حمید نعمتی

7- مجتبی عباسی

8- جمال احمدی

1- علیرضا اسلامی

2- حافظ میرلو

3-  محمد حیدری

4- سید حمید موسوی

5- اسماعیل تقیلو

6- ابوالفضل پور امیدی

7- علی خلفی (1)

8- مرتضی محمدی

1- علیرضا عیوضی

2- امیر حسین داودی

3- محمد حسین رئوفیان

4- افشین نجفی

5-  حسن زمانی

6- حسین زمانلو

7-  مجید سعادتی

 

 

 

برنامه بازیها

 

بازیهای تاریخ 10/11/1402 سه شنبه

ساعت

بازیهای15/11/1402 یکشنبه

ساعت

بازیهای 17/11/1402 سه شنبه

ساعت

  تیم آزادی  -  تیم ایران

16:10

تیم استقلال - تیم جمهوری

16:10

تیم آزادی  تیم اسلامی

16:10

  تیم جمهوری -  تیم اسلامی

17:10

تیم اسلامی -   تیم ایران

17:10

تیم استقلال -  تیم ایران  

17:10

بازیهای 24/11/1402 سه شنبه

ساعت

بازیهای29/11/1402یک شنبه

ساعت

 

تیم جمهوری -  تیم ایران

16:10

تیم اسلامی  تیم استقلال

16:10

 

تیم استقلال -   تیم آزادی

17:10

تیم آزادی  تیم جمهوری

17:10

 

 

 

 

داوران:  آقایان محمود خدیو و امیر میرزایی


ارسال شده در مورخه: 08-11-1402