خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28489   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

عنوان کتاب: مبانی هواشناسی فیزیکی و تعدیل وضع هوا، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1394.
چکيده

لازمه تعديل وضع هوا، تعديل آزاد شدن انرژي ذخيره شده در جو يا تعديل انتقال انرژي تابشي است. از آنجايي كه ابرها در برگيرنده انرژي ذخيره شده مي‌باشند، مكان مناسبي را براي فعاليت‌هاي تعديل وضع هوا به وجود مي‌آورند. البته، اين حقيقت كه ابرها عملاً تمامي آب موجود در جو را به صورت جامد يا مايع برروي سطح زمين از دست مي‌دهند، تعديل آنها را از اهميت عملي ويژه‌اي برخوردار مي‌نمايد. اين موضع نشان مي‌دهد كه چرا اغلب كوشش‌هاي تعديل وضع هوا به سمت ابرها متمركز شده است.