خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29304   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فیزیک 32. انرژی های نو3. انرژی های نو4. فیزیک پایه 1،2،3 و 4، مکانیک تحلیلی1 و 2، فیزیک مدرن، فیزیک جدید، هواشناسی، فیزیک جو، فیزیک محیط زیست، انرژی های نو، آلودگی هوا، هوا و اقلیم، اقلیم شناسی فیزیکی و دینامیکی، میکرو اقلیم،مکانیک کلاسیک پیشرفته، فیزیک ج اخترفیزیک پیشرفته 1و2، فیزیک نجومی 1و 25. فیزیک1، 2 و 3 ، فیزیک جدید، مکانیک تحلیلی 1و2 ، فیزیک زمین برای رشته های فیزیک و زمین شناسی و معدن، فیزیک مدرن برای رشته برق، مکانیک کلاسیک، موضوعات ویژه در ژِئودزی هندسی(رشته نقشه برداری)،6. Physics