خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28641   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

پروژه های درسی

1. دانشجویانی که درس آمار در هواشناسی دارند لطفا پروژهای خود را تا 2 / 4/ 93 به ایمیل من ارسال نمایید