خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27724   بروزرسانی: 14-09-1400

Yousefali Abedini

پروژه های درسی

1. دانشجویانی که درس آمار در هواشناسی دارند لطفا پروژهای خود را تا 2 / 4/ 93 به ایمیل من ارسال نمایید