خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29048   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

- استاد نمونه دانشگاه زنجان 1382
- استاد نمونه دانشگاه زنجان 1384

- شاگرد اول دوره کارشناسی ارشد1370

- تدوین کر استاندارد ملی نمونه استان زنجان1388

- تشویق از طرف انجمن فیزیک ایرلن برای برگزاری کنفرانس سالانه فیزیک ایرا 1381

-بورسیه دکتری دانشگاه تهران برای اعزام، دانشگاه تهران ، 1370

-ساخت دستگاه تمام نگار آسمان جهت بررسی وضعیت ابر در جو زمین، برنده جایزه ساخت دستگاه انجمن

فیزیک ایران، دانشگاه یاوسوج، 1386(بعنوان استاد راهنما با امیر حسین عزیزی(آلمان))

- ثبت اختراع ساخت دستگاه دیجیتالی اندازه گیری گازهای آلاینده هوا،1387 (بعنوان استاد راهنما با آهنی و خامسی)

- ثبت اختراع ساخت دستگاه میکروژنراتور،1395 (بعنوان استاد راهنما با کامرانیان و دکتر اسعدی)

- ثبت اختراع ساخت دستگاه کوره خورشیدی  انوماتیک،1396 (بعنوان استاد راهنما با کامرانیان و دکتر اسعدی)

- دارای 4 طرح فناوری TRL  : (کدهای 8132014463، 8132014463، 8132014463، 8132014463)،وزارت علوم)

- دارای دو طرح با کسب امتیاز تجاری سازی، نمایشگاه فن بازار وزارت علوم، منظقه آزاد انزلی.1394

- دارای 4 طرح فناوریTRL, 1397

- نماینده انجمن فیزیک ایران در دانشگاه زنجان،1370-1376 و 1382-1388

- مسئول ایستگاه هواشناسی دانشگاه زنجان، 1370-1376 و اقدام وهمکاری راه اندازی ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و اتوماتیک و تحققیقات گشاورزی دانشگاه زنجان

- همکار تحقیقاتی سازمان حفاظت محیط زیست زنجان، 1372- تاکنون

 -همکار تحقیقاتی سازمان هواشناسی زنجان، 1372- تاکنون

- مسئول دبیر خانه کنفرانس فیزیک ایران، 1381، دانشگاه زنجان

- دبیر اولین کارگاه ریسک خطرات اقلیم شناسی و هواشناسی کاربردی، مشترک پزوهشکده اقلیم شناسی مشهد و دانشگاه زنجان، دانشگاه زنجان،1381

تاسیس رشته ها:

- موسس رشته کارشناسی فیزیک در دانشگاه زنجان، 1369-1370و کارشناسی فیزیک حالت جامد در دانشگاه زنجان، 1380-1381

- موسس کارشناسی ارشد فیزیک با 5 گرایش در دانشگاه زنجان، 1380

- موسس دکتری فیزیک در تمام گرایشها در دانشگاه زنجان، 1384

- موسس کارشناسی ارشد رشته علوم محیط زیست در دانشگاه زنجان(بین رشته ای)، 1386-1387