خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27350   بروزرسانی: 14-09-1400

Yousefali Abedini

درسهای نیمسال اول 93-94

مکانیک تحلیلی  2

]کوستیک

 مکانیک کلاسیک - ارشد فیزیک-