خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28641   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

درسهای نیمسال اول 93-94

مکانیک تحلیلی  2

]کوستیک

 مکانیک کلاسیک - ارشد فیزیک-