خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28927   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

درسهای نیمسال دوم 93-94

مکانیک تحلیلی 1

فیزیک مدرن

فیزیک جو

موضوعات ویژه در نجوم