خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27350   بروزرسانی: 14-09-1400

Yousefali Abedini

درسهای نیمسال دوم 93-94

مکانیک تحلیلی 1

فیزیک مدرن

فیزیک جو

موضوعات ویژه در نجوم