خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28715   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

علایق پژوهشی

 

-        فیزیک اقلیم و تغییر اقلیم

-        فیزیک جو و هواشناسی

-       سنجش از راه دور

-        فیزیک زمین (ژئوفیزیک) و لرزه شناسی

-        اختر فیزیک (فیزیک سیاره ای، نوسانات سیاره ای و جو، سیارات فراخورشیدی و جو آنها)

-      کیهان شناسی(مدلهای کیهان شناسی،  ماده تاریک، امواج گرانشی و ستاره های سنگین)

-        علوم محیط زیست(آلودگی هوا، گرد و غبار و آلودگی های فیزیکی محیط(صوتی، الکترومغناطیسی و ....))

-        انرژی های نو(خورشیدی و بادی)

-    فناوری های نوین در علوم محیط زیست و هواشناسی(نانو و انرژی های نو(خورشیدی، بادی و...)، سلول های خورشیدی، امحاء پسماند با روش قوس پلاسما و...)