خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28491   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تهیه لایه های اطلاعات اقلیمی هواشناسی در محیط GIS( مشترک با اداره کل هواشناسی زنجان)   مجري 1386  1387اداره کل هواشناسی زنجاناداره کل هواشناسی زنجان
ارزیابی پانل های خورشیدی در شزایط هواشناسی   مجري 1396در دست اجرااداره کل هواشناسی زنجانمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان و اداره کل هواشناسی زنجان
بررسی باز پیوند با تکینگی و ناورداهای حرکت در گردابه در سیالات   مجري 1384  1385دانشگاه زنجانمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
مدیریت آلودگی هوا (از طرح مدیریت پسماند) (مشترک با اداره محیط زیست زنجان)   مجري 1383  1384اداره کل حفاظت محیط زیست زنجاناداره کل حفاظت محیط زیست زنجان و معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
بررسی ذرات آلاینده هوای مراکز صنعتی شهر زنجان و اندازه گیری آنها   همكار 1382  1385دانشگاه زنجانمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
تحلیل مکان یابی ناصحیح تصفیه خانه فاضلاب شهری زنچان از دیدگاه هواشناسی ، اقلیم زیست شنای و زیست محیطی   مجري 1382  1382دانشگاه زنجانمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
مطالعه تکینگی های زمان-متناهی گردابه ها در سیالات مختلف   مجري 1382  1383دانشگاه زنجانمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
طرح ارزیابی درونی گروه فیزیک   همكار 1381  1382معاونت آموزشی دانشگاه زنجانمعاونت آموزشی دانشگاه زنجان
مطالعات تفضیلی اجرایی آبخیزداری حوضه آبخیز چلگان   همكار 1381  1382اداره آبخیز داری زنجاناداره آبخیز داری زنجان
مطالعات تفصیلی اجرایی پخش سیلاب کاکاآباد(ابهر)   همكار 1382  1383اداره آبخیز داری زنجاناداره آبخیز داری زنجان
مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوضه آبخیز حاجی بچه – ماه نشان   همكار 1382  1383اداره آبخیز داری زنجاناداره آبخیز داری زنجان
مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوضه آبخیز سهرورد - ابهر   همكار 1381  1382اداره آبخیز داری زنجاناداره آبخیز داری زنجان
مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوضه آبخیز الگزیر - ابهر   همكار 1380  1381اداره آبخیز داری زنجاناداره آبخیز داری زنجان
مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوضه آبخیز گیلوان-طارم   همكار 1380  1381اداره آبخیز داری زنجاناداره آبخیز داری زنجان
مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوضه آبخیز گل تپه   همكار 1379  1380اداره آبخیز داری زنجاناداره آبخیز داری زنجان
مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری حوضه آبخیز دهنه-طارم   همكار 1379  1380اداره آبخیز داری زنجاناداره آبخیز داری زنجان
بررسی نوسانات آزاد اجرام زمین گونه در حضور میدان مغناطیسی   همكار 1377  1379دانشگاه زنجانمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
پایش جهت شناسایی و مطالعه جهت ارایه راهکار اصلاح نقاط پر حادثه محورهای مواصلاتی استان زنجان28 
[   خلاصه طرح] 
مجرياسفند 1392دي  1394کاربردیاداره کل راه و شهرسازی زنجان
مطالعه اثرات آلودگی هوای ناشی از فعالیت شهرک تخصصی روی زنجان 
[   خلاصه طرح] 
مجرياسفند 1392در دست اجراکاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجان
بررسی سرمای زودرس پاییزه و سرمای دیررس بهاره در شهر زنجان   مجريبهمن 1390مهر  1391کاربردیاداره کل هواشناسی زنجانمعاونت پژوهشی
23- بررسی نوسانات آزاد زمین با در نظر گرفتن اتلاف    1389  1390بنیادیدانشگاه زنجان
بررسی سینوپتیک سامانه های جوی بارش زای فعال در ده سال گذشته زنجان   مجريبهمن 1390مهر  1391کاربردیاداره کل هواشناسی زنجانمعاونت پژوهشی دانشگاه زنجان و هواشناسی زنجان
22- بررسی شریانهای حیاتی زنجان با توجه به زلزله های زنجان   همكار 1387  1388کاربردیاستانداری زنجان
21- توسعه رشته های دانشگاهی با توجه به نیازهای پژوهشی و بازار کار زنجان    1387  1388کاربردیاستانداری زنجان
20- طرح ملی آمایش سرزمین زنجان   همكار 1387  1388کاربردیاستانداری زنجان
19- اندازه گیری ذرات آلاینده هوای ناشی از صنایع پیرامون زنجان با روش PIXE ، مشترک دانشگاه زنجان و اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان، 1383   مجري 1383  1384کاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجان
مدلهای پخش و پراکنش آلاینده های هوا و تعیین مدل بهینه پخش آلودگی شهر و حومه زنجان (از سری طرحهای تحقیقاتی 102)(مشترک با اداره محیط زیست زنجان)   مجري 1383  1384کاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجاناداره کل حفاظت محیط زیست زنجان و معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان
17- طرح مکان یابی رصدخانه ملی ایران - پارامترهای هواشنای و ژئوفیزیکی    1381  1383کاربردی دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان
16- پیش بینی هواشناسی برای فعالیتهای کشاورزی   مجري 1381  1382کاربردیاداره کل هواشناسی زنجان
15- اطلس باد زنجان    1381  1382کاربردیاداره کل هواشناسی زنجان
14- بررسی کمیت و کیفیت آلودگی ناشی از کارخانه سرب و روی زنجان     1380  1381کاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجان
13- ضوابط و استانداردهای آلودگی هوای کارخانه سرب و روی زنجان    1380  1381کاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجان
9- لیمونولوژی رودخانه انگوران چای زنجان    1379  1380کاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجان
8- آلودگی آب و منابع آن در رودخانه انگوران چای زنجان   همكار 1378  1379کاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجان
12- آلودگی آب و منابع آن در رودخانه خرارود زنجان   همكار 1380  1381کاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجان
11- بررسی پسماندهای شهری زنجان   همكار 1379  1380کاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجان
10- نوسانات آزاد زمین با در نظر گرفتن میدان مغناطیسی آن     1379  1380بنیادیدانشگاه زنجان
7- بررسی شبکه هواشناسی استان زنجان   مجري 1377  1378کاربردی هواشناسی زنجان و شرکت نیواردانشگاه زنجان
6- آلودگی آب و منابع آن در رودخانه ابهررود   همكار 1378  1379کاربردیا
4- کمیت و کیفیت آلودگی هوای ناشی از صنایع بزرگ زنجان (فاز 2)   مجري 1375  1376کاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجان
5- آلودگی هوای زنجان(فاز 2)   مجري 1375  1376کاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجان،
2-آلودگی آب و منابع آن در رودخانه زنجان رود   مجري 1373  1374کاربردی اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان،
3- کمیت و کیفیت آلودگی هوای ناشی از صنایع بزرگ زنجان و قزوین(فاز1)   مجري 1373  1374کاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجان،
1- آلودگی هوای قزوین و زنجان(فاز1)    1372  1373کاربردیاداره کل حفاظت محیط زیست زنجان