خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28928   بروزرسانی: 23-11-1402

Yousefali Abedini

شرکت در کارگاههای آموزشی

 

-کارگاه دینامیک رودخانه،انجمن هیدرولیک ایران، تهران، 1375

-دوره مشترک ایران- ژاپن کنترل آلودگی هوا،تهران،1375

-مدرسه بین المللی نجوم، انجمن بین المللی نجوم(IAU)، 1376(عضو کمیته اجرایی)

-شرکت در کارگاه آموزشی فیزیک  و مهندسی منابع زیرزمینی،  وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علو پایه  زنجان، 1380

-کارگاه استاندارد سازی آموزش، وزارت علوم، اصفهان، ایران، 1381.

-اولین کارگاه ریسک خطرات اقلیم شناسی و هواشناسی کاربردی، مشترک پزوهشکده اقلیم شناسی مشهد و دانشگاه زنجان، دانشگاه زنجان،1381(عضو کمیته اجرایی و دبیر کارگاه).

-شرکت در کارگاه آموزشی سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS،  وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)، وزارت علوم- دانشگاه زنجان، 1381.

 

-شرکت در کارگاه  آموزشی مهارتهای  تدریس(وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)، وزارت علوم-دانشگاه زنجان، 1381

-کارگاه آموزشی بازیافت پسماندهای صنعتی، وزارت سنایع و معادن- سازمان صنایع و معادن زنجان، 1382

-شرکت درکارگاه تحقیقاتی پیشرفته نجوم و اختر فیزیک، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)، وزارت علوم- دانشگاه زنجان، 1382

-شرکت درکارگاه آموزشی استانی ظرفیت سازی در مدیریت بحران- دستاوردها و چالشها، وزارت کشور و استانداری زنجان، 1383

-شرکت در کارگاه پدیده های رشد و مکانیک آماری شبکه ها، وزارت علوم- دانشگاه زنجان، 1384

-شرکت در کارگاه یک روزه اثر گلخانه ای، اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان. 1384

-رکت در کارگاه آموزشی مدیریت ضهری و طرحههای توسعه ضهری؛ وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، 1385

-مسئول اجرایی کنام 4 (ن/1638  و 25/4/1385)، انجمن نجوم ایران- دانشگاه زنجان، 1385

-کارگاه  دوره آموزش استانداردهای زیست محیطی امواج الکترومغناطیسی(سازمان حفاظت محیط زیست کشور)(به عنوان مدرس کامل دوره)، 1386.

-شرکت در کارگاه  آموزشی آب و پساب، دانشگاه زنجان و شرکت آب زنجان، 1391.

-شرکت در کارگاه آموزشی یک روزه ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در خصوص ارزیابی آسیب پذیری و مدیریت ریسک شریان های حیلتی، دانشگاه زنجان و اداره راه و شهرسازی زنجان، دانشگاه زنجان، 1392

-شرکت در کارگاه آموزشی بین المللی ارزیابی خطرات زیست محیطی، معاون پژوهشی دانشگاه و روابط بین الملل دانشگاه زنجان، 1393.

-شرکت در دوره محیط زیست و دولت سبز (ویژه دوره های مشترک اداری)، وزارت کشور- استانداری زنجان، 1394

-شرکت در دوره تغییرات اقلیمی و بحران آب(ویژه دوره های مشترک اداری)، وزارت کشور- استانداری زنجان، 1394

-شرکت در اولین دوره کارگاه آموزشی مدل اقلیم منطقه ای (RegCM)، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، 1394

-شرکت در پنجمین ددوره توان افزایی مروجین فناوری نانو(ویژه مدرسان/)، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری – ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ،1394 .

 

- دوره یک روز مقاوم سازی، دیماه 92، دانشگاه زنجان.