خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24603   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
اصول و مبانی داوری آمادگی جسمانی    تالیفانتشارات نوروزی دولتیاری و همکاران ویراستار علمی : حسن قره خانی  1401 
کبدی : اصول و کاربردها    تالیف عباس خواجه اورسجی . حسن قره خانی در دست چاپ
اصول برنامه ریزی آموزش تربیت بدنی    تالیفدانشگاه زنجان دکتر حسن قره خانی  1399 
مدیریت و سرپرستی اردوها و کاروان های ورزشی    تالیفجهاد دانشگاهی دکتر حسن قره خانی شهريور 1394