خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24408   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

ساير فعاليتهاي پژوهشي

 

داوری کتاب یا طرح های پژوهشی

ردیف

عنوان کتاب یا طرح پژوهشی

سازمان یا ارگان پیشنهاد دهنده

1

داوری کتاب : تئوری های سازمان و مدیریت با تاکید بر مدیریت ورزشی

دانشگاه پیام نور

2

داوری کتاب : مبانی و نظریه های رهبری و کاربرد آن در تربیت بدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

3

داوری کتاب : میزبانی رویدادهای ورزشی برای پیشرفت شهرها

دانشگاه زابل

4

داوری کتاب : مدیریت ریسک در ورزش

دانشگاه کردستان

5

داروی طرح پژوهشی : بررسی عوامل کششی انگیزاننده گردشگران ورزشی در انتخاب مقصد (مطالعه موردی استان زنجان )

دانشگاه محقق اردبیلی

6

داوری طرح پژوهشی : طراحی  الگوی اجرایی  استراتژی های ورزش دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی

7

داوری طرح پژوهشی : تدوین استراتژی های ورزش دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی

8

داوری طرح پژوهشی : بررسی میزان گرایش و مشارکت شهروندان زنجانی در فعالیت های ورزشی

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

9

داوری طرح پژوهشی: چالش های توسعه ورزش در کشور

شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

مقالات  چاپ شده در خبرگذاری ها و روزنامه ها  

نام رسانه

عنوان مقاله

خبرگذاری ایسنا

فوتبال در جهان، پولساز است؛ در ايران هزينه‌بر!

خبرگذاری ایسنا

نقش باشگاه‌ها در صنعت فوتبال

خبرگذاری ایسنا

مالكيت باشگاه‌هاي فوتبال جهان

خبرگذاری ایسنا

مشكلات باشگاهداري دولتي در فوتبال كشور

خبرگذاری ایسنا

ضرورت و مزاياي خصوصي سازي باشگاه‌هاي فوتبال

خبرگذاری ایسنا

الزامات خصوصي سازي باشگاه‌هاي فوتبال

خبرگذاری ایسنا

 پيش نيازها و شرايط لازم براي خصوصي سازي باشگاه‌هاي فوتبال کشور

هفته نامه نوای آذربایجان

تاثیر ورزش بر دستگاه های بدن

هفته نامه نوای آذربایجان

نقش امکانات و تجهیزات ورزشی مدارس در افزایش علاقه مندی و مشارکت  دانش آموزان در  ساعات درس تربیت بدنی

هفته نامه نوای آذربایجان

آسیب شناسی ورزش مدارس استان اذربایجان غربی

خبرگذاری دانش آموزان (پانا )

کمک های اولیه و ضرورت آموزش آن در مراکز علمی