خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24588   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

همکاری با سازمان ها و ارگانهای های ورزشی

همکاری با سازمان ها و ارگانهای ورزشی

 

نام موسسه

نوع و نحوه همکاری

فدراسیون کبدی

ریاست کمیته پژوهش و عضو هیات رییسه فدراسیون

هیات کبدی استان زنجان

ریاست هیات استان به مدت 8 سال در دو دوره متوالی

رادیو ورزش

همکاری با برنامه های مختلف تولیدی و زنده به عنوان کارشناس خبره

فدراسیون فوتبال

همکاری با کمیته فنی و توسعه در تدوین سند توسعه فوتبال

هیت تکواندو  استان گلستان و زنجان

همکاری در  برگزاری مسابقات . عضو هیات رئیسه