خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25226   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

تدریس کارگاه های علمی و آموزشی

تدریس و برگزاری کارگاه های علمی - تخصصی

عنوان کارگاه

مخاطبان

موسسه برگزار کننده

مدیریت مسابقات ورزشی

دانشجویان  پسر دانشگاه های پیام نور سراسر کشور

دانشگاه پیام نور ارومیه

 آشنایی با فرصت های کسب و کار در صنعت ورزش  روسا و دست اندرکاران هیات های ورزشی، معلمان و مربیان،  دانشجویان و کلیه مخاطبان حوزه ورزش   هیات انجمن های ورزشی

اصول سرپرستی کاروان ها و تیم های ورزشی

مخاطبان ورزش کشور و جامعه ورزشی جودو

فدراسیون ووشو

دوره تئوری مربیگری درجه یک

مخاطبان هیات های ورزشی

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

دوره تئوری مربیگری درجه دو

مخاطبان هیات های ورزشی

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

دوره تئوری مربیگری درجه سه

مخاطبان هیات های ورزشی

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

دوره های مربیگری تئوری

دانشجویان رشته علوم ورزشی و سایر علاقه مندان

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

آشنایی با جداول مسابقات ورزشی

دانشجویان و دانش آموختگان تربیت بدنی  استان زنجان

دانشگاه زنجان

تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی فوتبال در جامعه

دانشجویان  دختر دانشگاه های پیام نور سراسر کشور

دانشگاه پیام نور زنجان

مدیریت و طرز اجرای رویدادهای ورزشی

دانشجویان دختر دانشگاه های پیام نور سراسر کشور

دانشگاه پیام نور زنجان

شیوه نامه مسابقات ورزشی

کارشناس مسئولان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش

دانشگاه فرهنگیان پردیس برادران ارومیه

روش تدریس تربیت بدنی

دبیران تربیت بدنی

آموزش و پرورش

حرکات اصلاحی

دبیران تربیت بدنی

آموزش و پرورش

شیوه نامه مسابقات ورزشی

کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش

دانشگاه فرهنگیان پردیس برادران ارومیه

مدیریت اردوها و مسابقات ورزشی

کارشناسان تربیت بدنی ادارات کل بهزیستی کشور

اداره کل بهزیستی استان زنجان

مدیریت تاسیسات ورزشی

مسئولان باشگاه ها و هیات های ورزشی

اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان

خصوصی سازی در ورزش با تاکید بر باشگاه های فوتبال"

اعضای انجمن مدیریت ورزشی ایران و سایر علاقه مندان

انجمن مدیریت ورزشی ایران

اقتصاد ورزش دردوران کرونا : چالش، پیامدها، اقدامات، آینده نگری

اعضای انجمن مدیریت ورزشی ایران و سایر علاقه مندان

انجمن مدیریت ورزشی ایران