خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24379   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی نقش عوامل پیش برنده مشارکت بخش خصوصی از دیدگاه کارشناسان ورزش شهرستان مشهد    همكارآبان 1392آبان  1393دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد
شناسایی عوامل بازدارنده مشارکت بخش خصوصی در ورزش همگانی استان قزوین از دیدگاه کارشناسان ورزشی    مجريبهمن 1391خرداد  1392اداره کل ورزش و جوانان استان قزویناداره کل ورزش و جوانان استان قزوین
طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه ای کشور   همكارتير 1386شهريور  1387پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی
سنجش ساختار قامتی دانش آموزان پسر 11-16 ساله شهر تهران   همكارفروردين 1384شهريور  1385سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اداره کل آموزش و پرورش استان تهران
بررسي ساختار قامتي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان نقده   همكارارديبهشت 1390مهر  1391دانشگاه پیام نور
ارائه راهکارهای عملی به منظور توسعه مشاركت بخش¬های خصوصي و تعاونی در ورزش كشور و خصوصی¬سازی در اين حوزه   همكارارديبهشت 1388شهريور  1389سازمان خصوصی سازی سازمان خصوصی سازی