خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24629   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

طراحي، تدوين و اجراي برنامه¬ها و فعاليت با هدف افزايش كارآيي و اثربخشي¬ نظام آموزش عالي

ردیف

عنوان فعالیت

نوع فعالیت

تاریخ اجرا

شماره و تاریخ

گواهی 

مرجع تایید کننده

طراحی

تدوین

اجرا

شروع

خاتمه

1

برگزاری دوره تئوری مربیگری ویژه دانشجویان رشته علوم ورزشی در دانشگاه

*

*

*

25/2/96

1/3/96

32389/210

20/2/96

اداره کل ورزش و جوانان

2

برگزاری دوره تئوری مربیگری ویژه دانشجویان رشته علوم ورزشی در دانشگاه

*

*

*

13/4/97

19/4/97

54304/210

10/4/97

اداره کل ورزش و جوانان

3

انعقاد تفاهم نامه همکاری با هیات فوتبال  و برگزاری کلاس های مربیگری فوتسال سطح یک  برای دانشجویان در دانشگاه

*

*

*

13/11/97

18/11/97

51361/79/210

11/1097

هیات فوتبال استان

4

انعقاد تفاهم نامه همکاری با هیات ورزش های همگانی و برگزاری کلاس های مربیگری آمادگی جسمانی  برای دانشجویان در دانشگاه

*

*

*

25/11/97

30/11/97

7606/97/210

14/12/97

هیات آمادگی جسمانی

5

برگزاری عملی درس کمک های اولیه در هلال احمر

*

*

*

6/2/95

1396

1589/د.ا

6/2/95

3141-24/2/98

گروه علوم ورزشی

هلال احمر زنجان

6

برگزاری چندین دوره مربیگری تئوری درجه سه و دو

*

*

*

در طول سال

در طول سال

-

فدراسیون کبدی

اداره کل ورزش و جوانان

7

برگزاری چندین دوره کارگاه و وبینار علمی

*

*

*

در طول سال

در طول سال

-

کمیته پژوهش فدراسیون کبدی

اداره کل ورزش و جوانان

انجمن مدیریت ورزشی ایران