خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25226   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

تقدیرنامه ها

وزير آموزش و پرورش (چند بار)

معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر ورزش و جوانان

رئيس پژوهشگاه مطالعات  وزارت آموزش و پرورش

رئيس مركز تربيت بدني و سلامت و قائم مقام وزير آموزش و پرورش

مدیرکل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (چند بار)

مدير كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي (چند بار)

مدير كل آموزش و پرورش استان گيلان

مدير كل آموزش و پرورش استان  زنجان

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان

مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان

اداره آموزش و پرورش شهرستان پيرانشهر

رئيس سازمان آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان سال 83

فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان اروميه

اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران سال 86

رئيس اداره آموزش و پرورش ناحيه دو اروميه (چند بار )

رياست دانشگاه تربيت مدرس

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس

اداره تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس

انجمن فوتبال دانشگاه تربیت معلم سبزوار

اداره آموزش و پرورش منطقه میانکنگی سال های 81و 82

اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران سال 86