خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25226   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها

ردیف

عنوان کنگره

عنوان مقاله یا سخنرانی

تاریخ ارائه

محل ارائه

1

دومین همایش ملی علوم ورزشی : ورزش سلامت جامعه

شناسایی مهمترین موانع اقتصادی توسعه کبدی کشور در بعد حرفه ای

اردیبهشت 1400

ارومیه

2

اولین همایش بین المللی و ششمين همايش ملي انجمن مدیریت ورزشی ایران

شناسایی و رتیه بندی مهمترین الزامات قبل از خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور

اسفند ماه 99

 تهران

3

سومین همایش ملی دستاوردهای ورزش دانش آموزی

روش های افزایش انگیزه دانش آموزان جهت شرکت فعال در فعالیت های درس تربیت بدنی در ایام کرونا

1399

سنندج

4

اولين همايش بين المللي و ششمين همايش ملي انجمن عل مي مديريت ورزشي

رتبه بندی موانع مديريتي پيش روی توسعه ورزش کبدی در ابعاد قهرماني

اسفند ماه 99

 تهران

5

اولین همایش بین المللی انجمن مدیریت ورزشی ایران

رتبه بندی موانع مدیریتی پیش روی توسعه کبدی در ابعاد قهرمانی

اسفند ماه 99

 تهران

6

همایش ملی تازه های علوم ورزشی و سلامت

شناسایی چالش های پیش روی توسعه کبدی ایران

19/9/99

ایلام

7

پنجمین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران

تأثیر رفتارهای مشتری محور فروشندگان ورزشی بر فروش و رضایت مشتریان

29-30 بهمن 98

تهران

8

دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

تعیین مهمترین عوامل موثر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون در استان زنجان

25/9/95

تهران

9

دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

بررسی موانع خلاقیت کارکنان با توجه به تحصیلات کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت اموزش و پرورش

25/9/95

تهران

10

دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی

بیین عوامل مدیریتی و ساختاری موثبر بر توسعه حمایت مالی از ورزش بدمینتون در استان زنجان

25/9/95

تهران

11

8 th  conference of International Society for Social Sciences of Sport

Identifying Juridical and Legal Barriers to Private Sector Participation in Sport for All Qazvin Province

27/8/95

اصفهان

12

پنجمین همایش ملی مدیریت ورزش با تاکید بر اقتصاد ورزش

توسعه اقتصاد ورزش با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی

8 خرداد 95

کرمانشاه

13

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی

بررسی عوامل بازدارنده مشارکت بخش خصوصی در ورزش قزوین

20اسفند 94

تهران

14

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی

ارتباط هوش و اخلاق سازمانی با خودکارآمدی شغلی معلمان تربیت بدنی

20اسفند 94

تهران

15

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی

مقایسه نقص پیش برندگی و بازدارندگی عوامل فرهنگی - اجتماعی بر خصوصی سازی ورزش

20اسفند 94

تهران

16

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی

اولویت بندی موانع اقتصادی توسعه حمایت مالی از ورزش قهرمانی توسس صنایع استان زنجان

20اسفند 94

تهران

17

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی

مقایسه نقص پیش برندگی و بازدارندگی عوامل قانونی بر خصوصی سازی ورزش

20اسفند 94

تهران

18

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی

شناسایی موانع رسانه ای جذب و توسعه حامیان مالی در ورزش قهرمانی استان سوجان

20اسفند 94

تهران

19

نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی

رتبه بندی عوامل بازدارنده مشارکت بخش خصوصی در ورزش

با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در استان زنجان

20اسفند 94

تهران

20

همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور

مقایسه نقش پیش برندگی و بازدارندگی عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصی در ساخت سالن های ورزشی مدارس کشور

26-27 مهر ماه 94

ارومیه

21

همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور

اولویت بندی موانع چهارگانه بکارگیری روش های فعال تدریس درس تربیت بدین از دیدگاه دبیرانتربیت بدنی

26-27 مهر ماه 94

ارومیه

22

همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور

بررسی وضعیت ایمنی تجهیزات ورزشی مورد استفاده در اماکن ورزشی آموزش و پرورش استان کرمانشاه

26-27 مهر ماه 94

ارومیه

23

همایش ملی ورزش و سلامت روانی

بررسی و اولویت بندی  نحوه گذران و کیفیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان شهرها و روستاهای استان ايلام با تاکید بر فعالیت های ورزشی

9-10 خرداد 1394

 

دانشگاه تهران

24

اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران

ارزیابی وضعیت ایمنی سالن های ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه

30 - 31 ارديبهشت 1394

دانشگاه علامه طباطبایی

25

اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران

شناسایی موانع مرتبط با آموزنده در بکارگیری روش هاي فعال تدريس ازدیدگاه دبيـران تربيت بدني استان ايلام

30 - 31 ارديبهشت 1394

دانشگاه علامه طباطبایی

26

اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران

ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

30 - 31 ارديبهشت 1394

دانشگاه علامه طباطبایی

27

اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران

شناسایی و رتبه بندی عوامل بازدارنده مشارکت بخش خصوصی در ورزش (از دیدگاه کارشناسان استان زنجان)

30 - 31 ارديبهشت 1394

دانشگاه علامه طباطبایی

28

اولین همایش ملی انجمن مدیریت ورزشی ایران

میزان آگاهی ورزشکاران از مسئولیت های  حقوقی مربیان در قبال سلامتی آنان

30 - 31 ارديبهشت 1394

دانشگاه علامه طباطبایی

29

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

طراحی مدل چالش های خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور

29-30 بهمن 93

دانشگاه شهید بهشتی

30

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

نقش عوامل ساختاری بر خصوصی سازی ورزش از دیدگاه کارشناسان ورزش

29-30 بهمن 93

دانشگاه شهید بهشتی

31

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور

29-30 بهمن 93

دانشگاه شهید بهشتی

32

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

نقش عوامل اقتصادی بر خصوصی سازی ورزش از دیدگاه کارشناسان ورزش

29-30 بهمن 93

دانشگاه شهید بهشتی

33

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تمرینات یوگا تاب آوری و امید به زندگی بیماران سرطانی را بهبود می بخشد

29-30 بهمن 93

دانشگاه شهید بهشتی

34

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

مقایسه ناهنجاري هاي قامتی بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

29-30 بهمن 93

دانشگاه شهید بهشتی

35

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

نقش عوامل مدیریتی بر خصوصی سازی

ورزش از دیدگاه کارشناسان ورزش

29-30 بهمن 93

دانشگاه شهید بهشتی

36

هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

بررسی ارتباط موفقیت و رویکرد کارآفرینانه در

کسب و کارھای کوچک و متوسط ورزش

29-30 بهمن 93

دانشگاه شهید بهشتی

37

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد ورزش

تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر فعالیت باشگاه های بدن سازی شهرستان ایلام

20/6/93

اهواز

38

اولین همایش ملی علم و پرورش اندام

مقایسه میزان اشتغالزایی باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان ایلام

5/4/93

تهران

39

اولین همایش ملی دانشگاه پیام نور لرستان

مقایسه بهره وری مالی اماکن ورزشی خصوصی و دولتی استان کرمانشاه

31/2/93

خرم آباد

40

اولین همایش ملی دانشگاه پیام نور لرستان

ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و عملگرای مدیران مدارس با خلاقیت دبیران تربیت بدنی استان کهکیلویه و بویر احمد

31/2/93

خرم آباد

41

دومین همايش بین المللی علم و فوتبال

بررسی وضعیت موجود و موقعیت استراتژیک فوتبال کشور

15 آبان 92

تهران

42

دومین همايش بین المللی علم و فوتبال

رتبه بندی موانع اقتصادی مشارکت بخش خصوصی در فوتبال حرفه ای کشور

15 آبان 92

تهران

43

The International Congress on Science and Football

. « Privatization of football clubs in Iran : challenges and barriers

November 1-3, 2009

Tehran

44

نخستین همایش بین المللی خصوصی سازی و سرمایه  گذاری در ورزش

شناسایی و رتبه بندی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال

28/9/91

تهران

45

نخستین همایش بین المللی خصوصی سازی و سرمایه  گذاری در ورزش

شناسایی و رتبه بندی چالش های خصوصی سازی باشگاه های فوتبال

28/9/91

تهران

46

هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

رتبه بندی مهمترین موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران

اسفند ماه 1388

تهران

47

هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

بررسي ارتباط انگيزش شغلي دبيران تربيت بدني باعوامل انگيزشي - بهداشتي هرزبرگ

15-17 اسفند 85

تبریز

48

پنجمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی

بررسي تاثير برخي متغيرهاي عيني بر روي انگيزش شغلي دبيران تربيت بدني شهر تهران

21و22 آذر86

دانشگاه مازندران 

49

اولین کنفرانس آموزش امور تربیتی کشور

بررسي و آسيب شناسي انگيزش شغلي مربيان تربيت بدني شهر تهران

دی ماه 86

 

تهران

50

اولین همایش بین المللی خصوصی سازی فوتبال

نقش خصوصی سازی باشگاه های فوتبال در توسعه و پیشرفت صنعت فوتبال

آذر 87

 

تهران

51

اولین همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 20ساله جمهوری اسلامی ایران

بررسی وضعیت ورزش حرفه ای کشور

29/11- 1/12/87

تهران

52

اولین همایش بررسی راه های افزایش انگیزه و علاقه دانش آموزان به فعالیتهای ورزشی

بررسی نقش امکانات و تجهیزات ورزشی مدارس در افزایش علاقه مندی دانش آموزان به ورزش

مدیریت آموزش و پرورش منطقه5

12/12/87

تهران

 

53

نخستين همايش ملی تربيت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد

بررسی موانع خلاقيت کارکنان ادراه کل تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش

23-24 دی ماه 88 .

ارسنجان . شيراز