خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24634   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

رتبه ها و مقام های ورزشی کسب شده

سوابق ورزشی و مدال های کسب شده

 نام رشته و مسابقات ورزشی

مدال و مقام کسب شده

مسابقات تکواندو دانشجویان

راهیابی به اردوی تیم ملی

مسابقات تكواندو  آموزشگاه ها (دانش آموزي)

مقام اول

مسابقات تكواندو گراميداشت هفته دفاع مقدس

   مقام اول

مسابقات چند جانبه در رشته تكواندو

  مقام دوم

مسابقات تکواندو استان

 مقام دو م و سوم

مسابقات رشته های مختلف ورزشی درون دانشگاهی

مقام های اول تا سوم

مسابقات فوتسال آموزش و پرورش

مقام اول

مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه

مقام اول