خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23300   بروزرسانی: 11-11-1401

Hassan GharehKhani

علایق پژوهشی

-       صنعت ورزش و رقابت             -  صنعت فوتبال و باشگاه هاي فوتبال

-       ورزش پرورشي و تربيتي         - (دانش آموزي و دانشجويي)  

-       ورزش حرفه ای                   -  خصوصی سازی در ورزش

-      ورزش همگانی                    -   ورزش قهرمانی