خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25180   بروزرسانی: 12-07-1402

Hassan GharehKhani

رتبه های علمی و فرهنگی کسب شده

-         نفر اول دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

-         معلم نمونه كشوري در سال تحصيلي 91-90

-         معلم نمونه منطقه اي  در سال تحصيلي 90-89

-         مقام اول استان سيستان و بلوچستان  وراهيابي به مرحله پایانی نوزدهمین دوره رقابت های علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی در سال 83

-         نفر اول آزمون ورودی دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سال 85

-         مقام اول ناحيه دو آموزش و پرورش اروميه در رقابت هاي علمي و تخصصي معلمان تربيت بدني در سال 88

-         نفر اول دانش آموختگان دکتری دانشگاه تربیت مدرس در سال 89

-         پ‍‍ژوهشگر و جوان فرهنگي موفق وزارت اموزش و پرورش در سال 89

-         نفر اول دانش آموختگان رشته تربيت بدني دانشگاه تربيت مدرس در سال 89

-        کسب مقام برتر در چندین دوره جشنواره های الگوهای برتر تدریس دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان غربی و راهیابی به مرحله قطبی

-        عضو استعداد های درخشان دانشگاه تربیت مدرس