راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن گروه همکاریهای علمی بین ‏المللی    
آدرس پستی: زنجان، کیلومتر 6 جاده ی ترانزیت قدیمی زنجان تبریز، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، مدیریت همکاریهای علمی بین المللی کد پستی: 4537138791
نمابر: 33052593    ای‌میل: international[at]znu.ac.ir
مدیر همکاریهای علمی بین المللی

کوهستانی - حسین
kouhestani[at]znu.ac.ir
2593
کارشناس

مزین - سهیلا
s.mozayan[at]znu.ac.ir
2546
کارشناس

مردانه - فرهاد
mardaneh[at]znu.ac.ir
2561