بروزرسانی: 1-9-1394
درخواست ویزای دانشجویان ایرانی

فرآیند درخواست و صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان جهت ارائه به مراکز و دانشگاه های خارج از کشور

1) دریافت دعوت نامه یا پذیرش از موسسه یا دانشگاه خارج از کشور جهت حضور در کنفرانس، کارگاه و دوره بین المللی یا فرصت مطالعاتی

2) ارائه درخواست جهت تصویب به استاد راهنما و گروه آموزشی

3) تآیید معاونت آموزشی دانشکده، صدور گواهی اشتغال به تحصیل و معرفی به گروه همکاری های علمی بین المللی

4) تایید اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه

5) صدور گواهی اشتغال به تحصیل و معرفی به زبان انگلیسی در گروه همکاری های علمی بین المللی

 

PDF فرآیند درخواست و صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان جهت ارائه به مراکز و دانشگاه های خارج از کشور

 

بازدید امروز: 2