خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

بین المللی شدن دانشگاهها یا توسعه اموزش عالی فراملی در صدر سیاستهای وزارت علوم مطرح شده است. بین المللی شدن یک رقابت است که نیاز به اعتماد به نفس، آمادگی، ورزیدگی، و خود را در معرض نقد قرار دادن دارد و هیچ دانشگاهی نمی تواند خود را از این سیاست عقب بکشاند. بین المللی شدن دانشگاهها نه تنها به توسعه علمی کمک می کند، بلکه در سطح کلان امنیت بوجود می آورد. گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با کمک شوراهای تصمیم گیرنده دانشگاه و معاونت ها و دانشکده های نقش تصمیم گیرنده، سیاستگذار و تسهیل کننده ی تحقق تعاملات علمی بین المللی چند جانبه را از ابعاد آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مشاوره ای بین دانشگاه زنجان و موسسه های خارج از کشور ایفا می کند. ... ادامه
بروزرسانی: 1-9-1394
درخواست ویزای دانشجویان ایرانی

فرآیند درخواست و صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان جهت ارائه به مراکز و دانشگاه های خارج از کشور

1) دریافت دعوت نامه یا پذیرش از موسسه یا دانشگاه خارج از کشور جهت حضور در کنفرانس، کارگاه و دوره بین المللی یا فرصت مطالعاتی

2) ارائه درخواست جهت تصویب به استاد راهنما و گروه آموزشی

3) تآیید معاونت آموزشی دانشکده، صدور گواهی اشتغال به تحصیل و معرفی به گروه همکاری های علمی بین المللی

4) تایید اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه

5) صدور گواهی اشتغال به تحصیل و معرفی به زبان انگلیسی در گروه همکاری های علمی بین المللی

 

PDF فرآیند درخواست و صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان جهت ارائه به مراکز و دانشگاه های خارج از کشور

 

بازدید امروز: 2