خانه :: اساتید :: اخبار

بروزرسانی: 12-7-1398
سال 98

-طراحی و نظارت بر اجرای شبکه ساختمان کشاورزی جدید (فاز 2)

- طراحی و نظارت بر اجرای شبکه ساختمان دانشکده معماری و هنر

- بروز رسانی رادیو های دکل مرکزی  در امر سرویس وایرلس

- ایزوله سازی اتاق سرور واقع در جنب ساختمان مهد کودک.(مرکز Back Up)

- اجرای کفپوش اتاق سرور واقع در جنب بهداری دانشگاه.(مرکز Back Up شماره 2)

بروز رسانی سرویس وایرلس دانشکده ها و ساختمان مرکزی با نصب آنتن های جدید.

 

بازدید امروز: 2