بروزرسانی: 16-7-1398
پست الکترونیک دانشجویان فارغ التحصیل

دانشگاه زنجان اکانت ایمیل را  برای دانشجویان در دامنه ی znu.ac.ir  تا زمانی که دانشجوی دانشگاه زنجان هستند، بر عهده دارد و بعد از آن هیچ تعهدی نسبت به نگه داری آن ، ندارد. لذا اگر دانشجویان فارغ التحصیل مایل به داشتن اکانت ایمیل آکادمیک می باشند، می توانند آن را در دامنه جدید   alumni.znu.ac.ir درخواست نمایند.

 نکاتی قابل توجه در رابطه با اکانت فارغ التحصیلان به شرح ذیل است:

  1. مهر ماه هر سال کلیه فارغ التحصیلانی که اکانت ایمیل در دامنه znu.ac.ir دارند ، به لیست فارغ التحصیلان درخواست کننده ایمیل فارغ التحصیلی اضافه خواهند شد و به دنبال آن ایمیلی در رابطه با این که می توانند ایمیل فارغ التحصیلی درخواست نمایند ، دریافت خواهند کرد.
  2. اکانت ایمیل دانشجویان فارغ التحصیل در دامنه alumni.znu.ac.ir خواهد بود.
  3. سایت در خواست اکانت فارغ التحصیلی  http://alumni-req.znu.ac.ir
  4. بعد از ایجاد اکانت فارغ التحصیلی، ایمیل های ارسالی به دامنه “znu.ac.ir” به اکانت جدید در دامنه “alumni.znu.ac.ir“  به مدت یک سال فوروارد خواهد شد.( لذا دانشجویان فارغ التحصیل، نگران ایمیل های ارسالی به اکانت قبلی خود نباشند در این بازه زمانی  می توانند همگان را از تغییر اکانت خود مطلع کنند).
  5. مهر ماه هر سال اکانت های دانشجویان فارغ التحصیل سال قبل در دامنه znu.ac.ir پاک خواهد شد.
  6. اکانت ایمیل دانشجویان فارغ التحصیل در دامنه alumni.znu.ac.ir دائمی خواهد بود. البته اگه به مدت طولانی استفاده نشود ، پاک خواهد شد.(یک سال)
  7. فضای برای کلیه دانشجویان فارغ التحصیل فعلا 400 مگابایت است.
  8. آدرس ورود به ایمیل دانشجویان فارغ التحصیل http://alumni-req.znu.ac.ir

بازدید امروز: 2