بروزرسانی: 20-7-1401
پورتال دانشگاه

وب سایت دانشگاه، در سال 1380 بصورت بیان یک سری کلیات از فعالیتهای دانشگاه بنا گردید و این اولین قدم در پهنه وسیع و نامحدود شبکه جهانی اینترنت محسوب می شد. متعاقب آن با توجه به اهمیت و ضرورت پایه ریزی وب سایت جامع دانشگاه، مراحل کار بر اساس یک دید کلی و بازنگری و تحلیل کل سیستم دانشگاه و طبقه بندی و دسته بندی اطلاعات قابل ارائه بر روی وب سایت آغاز شد.

  هم اکنون پورتال دانشگاه به پایگاه اطلاعاتی جامع تری تبدیل شده و در قالب سیستم مدیریت محتوای دانشگاه (CMS) موجود بر وبگاه اصلی دانشگاه توسط مرکز انفورماتیک راه اندازی شده و پشتیبانی می گردد، که اکثر تشکیلات، زیرساختها و فعالیتهای اداری و آموزشی را دربر می گیرد.

 

بخشهای پورتال فعلی دانشگاه :

 • ایجاد و بروز رسانی وبگاه دانشگاه و وب سایتهای زیرمجموعه
 • سایتهای شخصی اساتید
 • بخش اخبار دانشگاه
 • راهنمای تلفن دانشگاه بصورت متمرکز  
 • بخش قوانین، آئین نامه ها و فرم های دانشگاه بصورت متمرکز  
 • بخش معرفی روال ارائه خدمات واحدهای مختلف دانشگاه با امکان نمایش فلوچارت مربوطه بصورت متمرکز  

بدلیل وسعت و تنوع بخشها و گروهها، پس از راه اندازی سایتها توسط مرکز انفورماتیک، نمایندگانی از بخشهای مذکور تعیین شده و مسئولیت بروزرسانی اطلاعات، اخبار و اطلاعیه ها بصورت غیرمتمرکز و بدون نیاز به دانش تخصصی در زمینه طراحی وب سایت به رابطین مذکور تفویض می گردد. بروز رسانی سایتهای شخصی اساتید نیز توسط خودشان صورت می کیرد. سایر بخشهای پورتال نیز توسط راهبران سایتها تکمیل شده و بصورت متمرکز در وبگاه اصلی دانشگاه قابل نمایش است.  

نمایندگان بروز رسانی وب سایت ها

قوانین بروز رسانی وب سایتهای دانشگاه

قوانین درج اخبار در وبگاه دانشگاه

اطلاعات مذکور در قالب وب سایت اصلی دانشگاه و همچنین تعداد 40 وب سایت زیرمجموعه، به زبانهای فارسی و انگلیسی مشتمل بر دانشکده ها، معاونتها و بخشهای اداری در جایگاه اینترنتی دانشگاه موجود می باشد.

اهم امکانات پورتال فعلی دانشگاه به شرح ذیل است:

 • اکثر وب سایت های واحدهای ستادی و دانشکده ها، زیرمجموعه ای از پورتال دانشگاه بوده و بر روی هسته اصلی پورتال بنا شده اند.
 • امکان افزودن قالبهای نمایشی متعدد، به همراه طیفهای متفاوت رنگی در پورتال دانشگاه توسط مدیر سایت وجود دارد.
 • امکان شخصی سازی، تغییر و مدیریت شکل ظاهری وب سایتها توسط راهبران سایتهای زیرمجموعه، ایجاد و اعمال تغییرات در منوها و مدیریت پنجره های صفحه اصلی وب سایتها (اعمال تغییرات در بلاکهای پیش فرض وب سایتها و ایجاد بلاکهای اضافی موردنظر، فعال/غیرفعال سازی موقت نمایش بلاکها و تعیین جایگاه قرارگیری آنها در صفحه اصلی وب سایت ها و اولویت بندی نمایش بلاکها) موجود می باشد.
 • جهت ترجمه صفحات فارسی سایت ها و تولید محتوای انگلیسی، یک دسترسی کلی به بخش انگلیسی کلیه وب سایتها به روابط بین الملل دانشگاه تخصیص داده شده است.
 • جهت نظارت بر اخبار صفحه اصلی دانشگاه و تأیید یا عدم تأیید نمایش اخبار درج شده توسط بخشهای مختلف، در صفحه اصلی دانشگاه ، دسترسی واحدی به روابط عمومی دانشگاه واگذار گردیده است.

enlightenedاگرچه سعی شده است امکانات متعددی که برای وب سایتها مرسوم است، پیاده سازی گردد، ولی واحد انفورماتیک این آمادگی را دارد که امکانات جدید پیشنهادی را پس از بررسی و تأیید به پورتال اضافه نماید.

enlightenedچنانچه هر یک از بخشهای دانشگاه که وب سایتشان زیرمجموعه ای از پورتال دانشگاه است، نیاز به استفاده از قالب موردنظر خودشان را داشته باشند، می توانند قالب صفحه ی ابتدایی را به مرکز انفورماتیک پیشنهاد داده یا به صورت فایل html طراحی و در اختیار واحد انفورماتیک قرار دهند تا قالب فوق برای حوزه درخواست کننده در پورتال دانشگاه پیکربندی و ایجاد گردد.

enlightenedدرصورت عدم تامین نیازمندی های موردنظر با امکانات فوق،  واحد متقاضی (دانشکده ها، معاونتها، سایر زیرمجموعه های آنها و بخشهای دانشگاه) می تواند با رعایت قوانین ذیل، نسبت به طراحی و پیاده سازی وب سایت خود اقدام نماید.

قوانین راه اندازی وب سایت مستقل با دامنه دانشگاه (znu.ac.ir)

بازدید امروز: 2