خانه :: اساتید :: اخبار
 Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

--

--

--

--

آمار سايت

    بازديد امروز: 2
    بازديد ديروز: 93
    بازديد کل: 498780
بروزرسانی: 29-6-1402
آزمایشگاه شیمی تجزیه

آزمايشگاه تجزيه 1 و 2

دستور كار آزمايشگاه شيمي تجزيه خاكشناسي آقاي دكتر ناصر دلالي وخانم صباحي

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 آقای دکتر دلالی

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 آقای دکتر دلالی

 

عنوان آزمايشگاه: آزمايشگاه تجزيه 1 و 2                           Analytical Chemistry Lab.

مسئول آزمايشگاه: معصومه پري نژاد

اجراي عمليات آزمايشگاهي دروس: آز- شيمي تجزيه 1 و 2- تجزيه خاكشناسي- صنایع غذایی - مهندسی شیمی - شیمی عمومی 1

گزارشي از فعاليت هاي آموزشی و تحقیقاتی انجام يافته (با ذكر تاريخ) و در حال انجام توسط مسئول آزمایشگاه:

مسئول انبار گروه شيمي و ارائه دروس آز- شيمي فيزيك 1 و 2 و شيمي عمومي از سال 75-73 .
مسئول انبار گروه شيمي، كدبندي، قفسه بندي، و كامپيوتري كردن ليست مواد و مسئوليت خريد گروه شيمي و ارائه دروس شيمي معدني 1 و 2 و شيمي آلي كشاورزي و عمومي 78-75.
ارائه آزمایشگاه های شيمي تجزيه 1 و 2 و دستگاهي همراه با كارهاي قبلي و طيف گيري IR ، UV و NMR براي دانشجويان ارشد 80-78.
و از سال 80 تا 82 ارائه آزمايشگاه هاي شيمي تجزيه و عمومي و همكاري در طرح تحقيقاتي بازيابي و استخراج كادميم در سال 82-81.
قبولي در كارشناسي ارشد در سال 82 و اتمام آن در سال 84 با ارائه دو مقاله، شركت در سيزدهمين سمينار شيمي تجزيه با ارائه سه مقاله.

 

 

 

بازدید امروز: 2